Inversió estrangera a Catalunya.

En la línia del que ja ens té acostumats el Govern, hi ha una discrepància important entre les dades oficials de inversions estrangeres a Catalunya, i les dades del Departament d’Empresa: segons IDESCAT, el 2017 les inversions estrangeres a Catalunya van caure més d’un 59%, mentre que pel Govern van créixer el 163%. Aquí teniu l’explicació del per què:

Per cert, no cal que busqueu els hotels, almenys a l’abril de 2019, per què ni han començat les obres!!!!

Sobre la competitivitat de la economia catalana

Interpel·lació al Vicepresident i Conseller d’Economia sobre la competitivitat de la economia catalana. Analitzem alguns elements preocupants sobre la economia catalana: fiscalitat, demografia empresarial, inversions estrangeres, balança exterior i riscos de les exportacions,

Primera intervenció:

Les empreses catalanes venen més a l’Aragó que a França, o a Cantabria que als Estats Units; el turisme és sensible als conflictes; tenint bons nivells de recerca, no els tenim d’innovació; el repte demogràfic, …

Segona intervenció:

El procés i la inversió estrangera a Catalunya

Comissió d’Empresa amb compareixença de la Consellera d’Empresa per avaluar les conseqüències del procés a la activitat econòmica, particularment les inversions estrangeres i el turisme.

-45,6%, -61,9%, -16% son les caigudes de la inversió estrangera a Catalunya durant el 4 trimestre de 2017 i el primer i segon de 2018.

A l’agost de 2018, Alemanya, Regne Unit, Estats Units, Canadà i Australia, on tenen origen més del 30% dels turistes que venen a Catalunya, adverteixen de riscos de conflicte a Catalunya.

A la rèplica cal entretenir-se a analitzar quan es van produir les fugues d’empreses, per què diuen que van marxar per culpa de l’aplicació de l’art. 155 de la CE. Doncs resulta que de les 3.200 empreses que van marxar durant el quart trimestre de 2017, 2.000 ho van fer entre el 5 i 27 d’octubre, i a partir del 27 d’octubre baixa la intensitat amb la que marxen les empreses, i no gràcies a la declaració d’independència si no per l’aplicació de l’art. 155.

Visca el Rei!

Presentació (a contra rellotge) de les propostes de resolució al debat de política general, i posicionament a les propostes dels altres grups.

Per posicionar-nos sobre la proposta de reprovació del Rei, n’hi ha prou amb un: Visca el Rei!