Foment fiscal de les energies renovables

Proposició de llei per a fomentar fiscalment les instal·lacions d’energies renovables d’ús individual.

En aquesta Proposició el PPC, demanem la inclusió en el tram autonòmic d’una deducció de l’impost sobre la renda, per la instal·lació d’energies renovables en els domicilis dels ciutadans. Els grups que donen suport al Govern, hi van votar en contra.