No a les contribucions al nucli antic

Aquest article ha estat publicat al Diari de Vilanova

En les darreres setmanes, els vilanovins que resideixen al nucli antic de Vilanova, en el trams de carrers que seran objecte de reurbanització estan rebent, molts per a la seva desesperació, les comunicacions de les contribucions especials que els tocarà pagar. És cert que la llei d’hisendes locals, preveu que els Ajuntaments puguin cobrar contribucions especials als veïns, els quals degut a la realització d’obres públiques, puguin obtenir un increment de valor dels seus bens. També és cert que la llei preveu que l’import a cobrir directament pels veïns pugui arribar al 90% del cost total de les obres suportades per l’Ajuntament. També és cert, que a la nostra ciutat, hi ha un pacte no escrit, i que s’ha vingut aplicant al llarg dels anys, pel qual, les contribucions especials que s’imputaven eren del 20%, i no del màxim que permet la llei. Ara bé, convé tenir en consideració alguns aspectes concrets, pel que fa a la imposició de les contribucions especials en l’àmbit del nucli antic de Vilanova, i així ho fem. En primer lloc, la reivindicació de millores al nucli antic ha estat llarga i històrica, doncs ha patit, per part de l’Ajuntament, un oblit al llarg de forces anys. Aquest oblit ha portat al nucli antic, a una situació de degradació urbanística i socioeconòmica, termes textuals emprats pel Projecte d’Intervenció Integral del Nucli Antic de Vilanova, que és la que ha propiciat que aquest mateix projecte sigui objecte de diverses subvencions per part de la Generalitat amb el cofinançament de la Unió Europea per tal de recuperar aquesta zona de la ciutat. És en aquest sentit, doncs, que considerem que si la rehabilitació del Nucli Antic, conseqüència de l’oblit municipal és mereixedor d’aportacions d’altres administracions, també hauria de rebre una atenció especial per part del propi Ajuntament principal responsable de l’oblit, atenció, que al nostre criteri hauria de ser, com a mínim, amb la exempció especial de les contribucions especials que corresponguin. Ara bé, no podem ignorar altres circumstàncies, com per exemple, que alhora que les actuacions de millora al nucli antic, s’han dut a terme a la ciutat altres actuacions de millora que han afectat molts altres carrers de la ciutat, primer per actuacions concretes, que han gaudit d’aportacions íntegres d’altres administracions, després, durant tot l’any passat, per les actuacions del Pla FEIL. Totes aquestes obres que han estat completament subvencionades, han estat exemptes de contribucions urbanes per part dels veïns afectats i beneficiats, degut precisament que a què l’Ajuntament no ha hagut de fer cap aportació. Així, doncs, aquí apareix el greuge comparatiu, és a dir, aquelles zones de la ciutat degradades i que són objecte de mesures especials per a la seva rehabilitació, generen una obligació als veïns, mentre que aquelles obres, que per un cert atzar són beneficiades d’altres ajuts no. I aquesta per a nosaltres és un situació injusta, que cal, i es pot corregir. Els arguments han de continuar necessariament, doncs la degradació del nucli antic, no només es reconeix urbanística, si no també socioeconòmica, com es posa en evidència en els diversos estudis realitzats al respecte. Per a nosaltres, la imposició de contribucions especials no és la millor manera de contribuir a la regeneració socioeconòmica d’un sector, i menys encara, en un moment en el que la situació econòmica de moltes famílies és crítica. Cal recordar per exemple, que segons les pròpies dades municipals, al Nucli Antic hi resideixen 687 persones majors de 75 anys, la qual cosa durant el darrer any, ha provocat accions especials de l’ajuntament en aquest sector concret, el mateix que ara veu com se li passa la factura en forma de contribucions especials. El Partit Popular de Vilanova i la Geltrú, no som partidaris d’abandonar el criteri general d’aplicar el 20% del cost de les obres en contribucions especials, però sí que són partidaris, que l’aplicació d’aquests criteris no comportin greuges que perjudiquin ningú de forma injusta, i tenim el convenciment, que aquesta és la situació que es viu avui al Nucli Antic de la nostra ciutat, i per a això continuarem treballant per a corregir aquesta situació.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *